wtorek, 20 grudnia 2011

Ludność Niemiec

Witam ponownie. Dzisiaj zajmę się charakterystyką ludności zamieszkującej Republikę Federalną Niemiec. Niemcy obecnie zamieszkuje około 81mln 724tys. osób. Oczywiście rodowici Niemcy nie stanowią całości tej liczby. Państwo niemieckie zamieszkuje sporo innych narodowości. Jedną z nich są Serbowie Łużyccy (Serbołużyczanie), którzy są autochtoniczną ludnością landów Brandenburgia i Saksonia. Ich liczbę określa się na około 50 tys. osób. Dzielą się na Górnołużyczan (około 30tys.) i Dolnołużyczan (około 20tys.).
Inne narodowości pojawiły się w Niemczech poprzez emigrację do tego kraju. Był to proces gwałtowny po II wojnie światowej kiedy do RFN (Niemcy Zachodnie) napływać zaczęło wiele osób nierzadko z całymi rodzinami z krajów takich głównie jak Turcja, Jugosławia, Włochy, Hiszpania. Z krajów tych pochodzili robotnicy, których gospodarka RFN potrzebowała by się odrodzić po zniszczeniach II wojny światowej. Rząd zachodnioniemiecki podpisywał specjalne umowy z wyżej wymienionymi państwami, które określały m. in. liczbę robotników i czas ich pobytu w RFN (robotnicy ci mieli być wyłącznie pracownikami okresowymi: z niem. der Gastarbeiter- pracownik okresowy). Robotnicy ci pracowali przeważnie w sektorach gospodarki, które nie wymagają wysokich kwalifikacji: np. przemysł, rolnictwo, rzadziej handel czy usługi. Dzieci pracownika sezonowego, które przybyły z nim do RFN lub się już w Niemczech urodziły musiały pobierać oczywiście edukację. W tym celu tworzono specjalne klasy skupiające wyłącznie dzieci gastarbeiterów.  Jednak jak się okazało niebawem pracownicy ci w niewielkiej tylko liczbie powracali do swego ojczystego kraju. Zdecydowana większość zostawała w RFN, po pewnym czasie pracownicy ci sprowadzali swoje rodziny a także wysoki przyrost w tej grupie ludności spowodował  systematyczny i ciągły wzrost liczby obcokrajowców.Obecnie w Niemczech wychowuje się już czwarte/ piąte pokolenie potomków gastarbeiterów.
Ważnym zagadnieniem jest integracja obcokrajowców z rdzenną ludnością czyli Niemcami. Narodowości chrześcijańskie takie jak Włosi, Hiszpanie, Chorwaci, Serbowie, Polacy poprzez podobną kulturę, którą warunkuje religia łatwiej integrują się ze społeczeństwem niemieckim. Zaś narodowości muzułmańskie takie jak najliczniejsi ze wszystkich narodowości Turcy (ponad 2,5mln ludności Niemiec) czy znacznie mniej liczni muzułmańscy Bośniacy lub też Arabowie są grupami znacznie bardziej opornymi na integrację z autochtonami. Wpływ na to ma na pewno religia. Szczególnie Turcy izolują się od innych: zamieszkują dzielnice miast w których stanowią zdecydowaną większość mieszkańców, ponadto ta grupa niezbyt chętnie przyjmuje niemiecką kulturę i język będąc tym samym lojalna wobec własnej religii i kultury.
Jakie nasuwa się podsumowanie? Niemcy rodowici są społecznością starą, dodatkowo z ujemnym przyrostem naturalnym. Obcokrajowcy zaś odwrotnie: są społecznością młodą i dynamicznie powiększającą się poprzez dość wysoki przyrost naturalny wśród tej grupy a także poprzez ciągłą migrację do Niemiec ludności obcego niż niemieckie pochodzenia. Warto też zwrócić uwagę na to, że liczba ludności państwa niemieckiego utrzymuje się na względnie tym samym poziomie czyli nieco ponad 80mln. Można wywnioskować zatem tezę mówiącą o tym, że liczba ludności Niemiec będzie utrzymywać się na obecnym poziomie przez długie lata czy też dziesięciolecia lub też będzie spadać bardzo powoli aczkolwiek systematycznie. Wpływ na to będzie miał wzrost procentowy liczby osób nieniemieckiego pochodzenia. Zaś liczba rodowitych Niemców będzie się zmniejszać. Społeczeństwo Niemiec w przyszłości będzie jeszcze bardziej wieloetniczne niż teraz. W kolejnym poście rozwiążę sprawę obywatelstwa niemieckiego i niemieckiej narodowości. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie czy obywatelstwo niemieckie i niemiecka narodowość to to samo czy to jednak zupełnie różne od siebie zagadnienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz